Stáhněte
si sadu IUSES

 

visit

 

IUSES je nový způsob výuky energetických úspor v každodenním životě

IUSES je projekt financovaný z programu Intelligent Energy Europe

Cílem projektu je propagovat efektivnější způsob využití energie v každodenním životě mezi středoškolskými studenty a pedagogy. Náš každodenní život je poznamenaný trvalou spotřebou energie, počínaje ranním probuzením digitálním budíkem až po zhasnutí světla před tím, než usneme. Kdykoli vaříme, cestujeme do školy, posloucháme hudbu nebo se koupeme nebo sprchujeme, spotřebováváme energii. Všechna tato činnost má za následek vznik emisí CO2 a dalších znečišťujících látek a zároveň finanční výdaje. Obvykle o svých každodenních aktivitách příliš nepřemýšlíme: rozsvěcíme světlo, řídíme auto, bereme si nápoje z ledničky. Drobné změny v našem chování však mohou vést k významným úsporám energie a značnému snížení emisí.

IUSES ukazuje studentům středních škol základní principy energetické účinnosti a poskytne komplexní vodítko k dosažení energetických úspor v každodenním životě. IUSES vyvinul vzdělávací nástroj orientovaný na chování uživatele, který obsahuje: příručky, interaktivní multimediální DVD a experimentální sadu nástrojů. Vzdělávací sada je volně dostupná ke stažení na této webové stránce. Učitelé a studenti jsou aktivně zapojeni do všech fází projektu. Konkrétně testovali vzdělávací sadu a poskytli zpětnou vazbu a návrhy k vylepšení nástroje IUSES.

Projekt také zahrnul Evropskou cenu za úspory energie (European Energy Saving Award) ve 14 různých zemích, která odměnila školy a studenty, kteří zlepšili svoji energetickou účinnost.

IUSES PRO UČITELE

Tento projekt vyvinul nový vzdělávací nástroj, který vám pomůže při výuce na středních školách.

IUSES vám poskytne:

Vzdělávací kurzy

Učitelé, kteří se zapojili do testování vzdělávací sady IUSES, obdrželi zdarma vzdělávací kurz vedený odborníky a obsahující nejnovější informace k moderní energetické účinnosti.

Příručky:

  • Průvodce pro učitele (popisující metodiku k aplikaci a použití dalších nástrojů sady)
  • Studentské příručky k budovám, průmyslu a dopravě

Příručky jsou napsány ve všech národních jazycích zemí zapojených do projektu.

Interaktivní multimediální DVD:

  • DVD obsahují animace a interaktivní hry. Jsou navrženy jako podpora výukových lekcí a poskytnou studentům materiál pro samostudium.

Experimentální sada:

  • Umožní studentům vyzkoušet si naučené pojmy na jednoduchých pokusech

Vzdělávací sada je pro zapojené školy bezplatná a může být užitečná pro učitele k propagaci a podílení se na multidisciplinární spolupráci.

Evropská cena za energetické úspory

Zúčastněte se soutěže spolu se svou třídou a pomůžete své škole a rodinám svých žáků ušetřit energii a peníze.

IUSES PRO STUDENTY

IUSES vám může pomoct stát se mistrem energetických úspor. Vy a vaši přátelé můžete nastartovat v Evropě nový trend: zábavnou formou objevovat způsoby jak ušetřit energii a peníze a osvojit si nový udržitelný životní styl.

IUSES pro vás vytvoří:

  • tři příručky zpracovávající tři různá témata (budovy, průmysl, dopravu), které vám poskytnou užitečné rady pro každodenní život
  • multimediální DVD obsahující animace a interaktivní hry zaměřené na to stát se mistrem v energetických úsporách
  • Experimentální sadu: zábavnou hru pro vás a vaše spolužáky

Vzdělávací sada IUSES vám pomůže vyhrát Evropskou cenu za energetické úspory (European Energy Saving Award)


NOVINKY